Tuesday, February 2, 2010

Read 2/2/10 News-Sun article on dipping marriage rates in Clark, Champaign counties, Ohio. http://ping.fm/IurFN

1 comment:

Silvia said...

Kto zvolil túto vládu? Väčšina tohto ľudu.
A napriek tomu sa táto vláda, ako aj predošlá správa k ľudu akokeby bol jej nepriateľom. A žiada od ľudu, aby uzákonil osobne svoj súhlas (a jeho podrobenie sa) tomuto nepriateľstvu. Vláda žiada obäte od ľudu. Nežiada obäte od bánk. Prečo?
Vláda zdaňuje pracujúcich a penzistov, nezdaňuje cirkev. Prečo? Vláda presadzuje zníženie platov o 10 percent pri nízkych platoch a o 20-30 percent pri vysokých platoch. V tom istom čase pokračuje v plytvaní peniazmi pre «nevládne organizácie» a pre tisícky výborov, ktoré sú všadeprítomne (a spiace) a pre drahoplatených novinárov, posluhovateľov.
Inými slovami, táto vláda a jej zamestnávateľ Stiglitz žiadajú obäte od ľudu aby ho potom obätovala bankám.
Či v tejto krajine napokon socialistami sú podniky a banky, keďže si tak dobre rozumejú s vládοu?

Útržky z článku gréckeho satirika S.,
(V gréčtne to zneje oveľa jadrnejšie a tak nepokračujem v prekladaní.)